Kalendarium Relationsdagarna 2019

 

Vi delar upp våra heldagar i två halvdagspass – ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen, där du själv väljer vilket du vill gå på. Vi gör föreläsarna och inspiratörerna till coacher där de istället för att föreläsa i 45 minuter kör var sitt 3-timmarspass både på förmiddagen och eftermiddagen, med utrymme för frågor, diskussion och interaktion. För att du inte ska missa någon av dem har vi dessutom bokat in dem vid fflera tillfällen under året.   

7 februari Relationsdagen 1 – Kickstart 

Plats: USIF Arena Uppsala Tid: 09.00-17.00

Inspiratörer: Therese Albrechtson, Svante Randlert, Al Pitcher

27 februari Relationsdagen 2

Tema: Personligt ledarskap
Plats:
 
Cinema, Enköping
Tid: 13.00-16.00, After Work 16.00-18.00
Inspiratör: Mia Törnblom

29 mars Relationsdagen 3

Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala.
Tider: 9.00-12.00 eller 13.00-16.00, After Work 16.00-18.00
Inspiratörer/teman: Mi Ridell (Kroppsspråk), Göran Adlén (Prestation & hälsa), Pelle Tornell (Beslutsfattande)

12 april Relationsdagen 4 

Tema: Framgångsrikt företagande
Plats: 
Folkesson, Enköping.
Tider: 13.00-16.00, After Work: 16.00-18.00
Inspiratör: Thomas Ek

24 april Relationsdagen 5

Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala
Tider: 9.00-12.00 eller 13.00-16.00, After Work 16.00-18.00
Inspiratörer/tema: Annika R Malmberg (Försäljning & personligheter), Mi Ridell (Kroppsspråk), Pelle Tornell (Beslutsfattande)

22 maj Sommaravslutning

Plats: Friiberghs Herrgård
Tid: Start 16.00
Innehåll: Sommaravslutning

September – Relationsdagen 6 Kickoff 

Plats: Uppsala 
Innehåll: Under planering

17 september Relationsdagen 7 

Tema: Entreprenörskap och motivation
Plats: 
Fagerudd
Tid: 13.00-16.00, After Work 16.00-18.00
Inspiratör: Magnus Helgesson

25 oktober Relationsdagen 8

Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala
Tider: 9.00-12.00 eller 13.00-16.00, After Work 16.00-18.00
Inspiratörer/tema: Annika R Malmberg (Försäljning & personligheter), Mi Ridell (Kroppsspråk), Göran Adlén (Prestation & hälsa)

Oktober, Relationsbåten E-18

Innehåll: Under planering

22 november Relationsdagen 9

Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala
Tider: 9.00-12.00 eller 13.00-16.00, After Work 16.00-18.00
Inspiratörer/tema: Annika R Malmberg (Försäljning & personligheter), Pelle Tornell (Beslutsfattande), Göran Adlén (Prestation & hälsa)

28 november Avslutning

Plats: Enköping
After Work från 17.00

© 2018 Relation

Relation AB

Torgny Segerstedts Allè 2
Box 1201
751 42 Uppsala

Tel: +46 (18) 60 44 80
mail: info@relation.se