Ingenting säljer en produkt, tjänst eller idé bättre än goda relationer. Därför finns Relation – ett affärsnätverk dit såväl näringsliv, kommuner och landsting som myndigheter, kyrka, idrott och kultur är välkomna att skapa, underhålla och utveckla sina affärsmässiga relationer.

Relation skiljer sig från andra affärsnätverk genom att själva mötesplatsen alltid står i centrum. Det är när vi mår bra och har roligt tillsammans som vi öppnar upp oss för nya möjligheter och nya relationer. Relation ser därför alltid till att skapa spännande och trivsamma mötesplatser som du faktiskt vill gå på.

Event 2019

Michael Dahlen, Kjell A Nordström, Lottie Knutsson, Leo Razzak, Sara Lund/Claes Schmidt. Listan på föreläsare och inspiratörer som pratat på våra möten är mer än 300 namn lång. Många som lyssnat på dem har lämnat lokalen med ett leende på läpparna och en känsla av att här sas det något viktigt. 

Relationsbåten
Plats: Ålands hav 
Tid: 17-18 oktober

She’s back! Relationsbåten är en populär företagskryssning som är riktad mot näringslivet i hela Region Uppsala. Företag från blandade branscher ges möjlighet att nätverka, umgås och inspireras av intressanta föreläsare. Läs mer 

 

Relationsdagen 8

 Plats: Elite Hotel Academia
Tid: 25 oktober kl 9:00-12:00/13:00-16:00
AW: 16:00-18:00

 

Mötesplats Relation med Annika R Malmber, Mi Ridell och Göran Adlén. Läs mer

 

Relationsdagen 9

Plats: Elite Hotel Academia
Tid: 22 november kl 8:45-13:00/12:00-16:00
AW: 16:00-18:00

Mötesplats Relation med Annika R Malmberg, Pelle Tornell och Göran Adlén Läs mer

AW – Avslutning

Plats: Enköping
Tid: 28 november

Mer info inom kort

 

Relation Executive är ett nätverk exklusivt för dig som är vd, ägare eller högsta chef på orten. I dagsläget är Relation Executive en grupp med ca 40 personer där det erbjuds sju enskilda träffar per år. Förutom att man får träffa varandra fyller vi också mötesplatserna med kunskapsberikande innehåll.

Relation Next är ett exklusivt affärsnätverk för chefer och talanger under 35. Det primära uppdraget för Relation Next är att fungera som en bro mellan den yngre generationen och den mer erfarna. Genom att integrera det yngre nätverket i det redan befintliga hjälper Relation Next unga personer att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. En plats i nätverket ger dessutom möjlighet att utbyta och dela erfarenheter med personer som har liknande ambitioner och möjligheter i samma ålder.

Relation Golf Club

Ambitionen med RGC är att vara Sveriges bästa affärsgolfnätverk. Inte det största men det bästa. Vi kommer alltid att prioritera det lustfyllda före tävlingsmomentet, och vi kommer alltid att spela i lagform. Anledningen är enkel, vi jobbar för att minska avståndet mellan människor och vi tror – nej, vi vet att glädje och samarbete är nyckeln till att lyckas med det.

Huvudpartner 2019

Årspartners 2019

© 2018 Relation

Relation AB

Torgny Segerstedts Allè 2
Box 1201
751 42 Uppsala

Tel: +46 (18) 60 44 80
mail: info@relation.se