Relation Next är ett exklusivt affärsnätverk för chefer och talanger under 35.

En plats i nätverket ger möjlighet att utbyta och dela erfarenheter med personer som har liknande ambitioner och möjligheter i samma ålder.

Relation Next fungerar dessutom som en bro mellan den yngre generationen och den äldre. Relation Nexts medlemmar har därför även tillgång till Mötesplats Relations nätverksträffar. Genom att integrera det yngre nätverket i det redan befintliga hjälper Relation Next unga personer att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

Hösten 2022
I samarbete med Bodil Frick och Daniel Hols, genomför Relation Next 4 frukostträffar på Tema Mental träning.

© 2018 Relation

Relation AB

mail: info@relation.se