Personuppgiftspolicy för Relation AB

 

1. Inledning

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Relation AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och följer de lagar och regler som gäller för skydd av personuppgifter, inklusive EU dataskyddsförordning (GDPR).

2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, exempelvis när du:

 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Fyller i formulär på vår webbplats
 • Gör en beställning
 • Kontaktar oss via e-post

De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Bransch
 • Postort
 • Postnummer
 • E-post för digitala fakturor
 • Faktureringsadress
 • Fakturareferens

 

Specifikt vilka personuppgifter som samlas in kan variera beroende på insamlingsmetod.

3. Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in uppgifterna via webbformulär och e-post.

4. I vilka situationer vi samlar in uppgifter

Vi samlar in personuppgifter vid registreringar för nyhetsbrev, kontaktförfrågningar, medlemsregistrering och beställningar.

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Medlemshantering
 • Fakturering
 • Kundkommunikation
 • Marknadsföring
 • Orderhantering

6. Nyhetsbrev och marknadsföring

Ja, vi skickar nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial. Vi kräver samtycke från användarna innan vi skickar dessa material.

7. Delning av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter som betaltjänstleverantörer och nyhetsbrevstjänster för att hantera fakturering, ordrar och för att följa lagkrav.

8. Under vilka omständigheter vi delar uppgifter

Vi delar personuppgifter för att hantera fakturering och ordrar samt för att följa lagkrav.

9. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar standardiserade åtgärder för begränsad åtkomst av data i våra system.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig genom att maila info@relation.se
 • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter genom att maila info@relation.se
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att maila info@relation.se

11. Kontaktinformation

Om du har frågor om denna personuppgiftspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:

 • E-post: info@relation.se
 • Adress: Torsgatan 18, 75313 Uppsala
 • Telefon: 070-582 44 80

© 2018 Relation

Relation AB

mail: info@relation.se