Relation Next – 30 November

I samarbete med Bodil Frick och Daniel Hols, genomför Relation 4 frukostträffar på Tema Mental träning Del 4 – Stresshantering -Vad händer i hjärnan och kroppen vid stress -Förstå och lyssna på kroppens signaler -Tankar, känslor och beteenden påverkas av...

Relation Next – 9 November

I samarbete med Bodil Frick och Daniel Hols, genomför Relation 4 frukostträffar på Tema Mental träning Del 3 – Misslyckande som bränsle Att misslyckas är ett måste till att komma framåt och utvecklas. Hur kan vi hantera våra misslyckanden? Att ta bra beslut...

Relation Next – 4 oktober

I samarbete med Bodil Frick och Daniel Hols, genomför Relation 4 frukostträffar på Tema Mental träning Del 2 – Mental föreställning Mentala föreställningar är skapade eller är återskapade av erfarenheter med hjälp av sinnen och känslor. -Höja motivation...

Relation Next – 21 september

I samarbete med Bodil Frick och Daniel Hols, genomför Relation Next 4 frukostträffar på Tema Mental träningDel 1 – Målsättningar Hur sätter vi våra mål? Varför är de viktiga för oss? Vad är Resultat mål, prestationsmål och processmål? Frukostträff...